header image
начало arrow Дистрибутори
  DDD

Д И С Т Р И Б У Т О Р И    ЗА   С Т Р А Н А Т А 

Благоевград,  ул.”Т.Александров” 103  тел./факс: 073/88 09 67
Бургас,  ул.”Дебелт” 21  тел./факс: 056/84 49 75
Кюстендил,  ул.”Димитър Пешев” 4 тел:0888400 321 
Пловдив,  ул.”Шести септември” 246  тел./факс: 032/62 72 86
Русе, бул."Придунавски" 92 тел./факс: 082/82 42 47
Ямбол,  ул.”Ямболен” 48  тел: 046/66 10 55, факс: 046/66 10 56  

Продуктова карта