header image
начало arrow Polykarp Schnell

Polykarp Schnell е една от водещите европейски фирми производителки на фурнирни кантове и специални кантове. С амбицията си да бъде в крак с модните тенденции, тя е източник на много новаторски продукти като например кантовете материалмикс или алуминиевия кант, доставян на ролки. Производството е високотехнологично и това позволява да се произвеждат кантове с много високо качество, както и да се изпълняват нестандартни поръчки. Разнообразието на дървесни видове, както и прецизното им селектиране е гаранция за успеха на Polykarp Schnell.

.

 


< назад                                                                                http://www.polykarp.de/